Paesi e paesaggi - Meina

PMEIN001
PMEIN001

Ghevio panorama - Archivio V.Pastore

PMEIN002
PMEIN002

Ghevio - panorama - Archivio V.Pastore

PMEIN003
PMEIN003

Saluti da Ghevio - Archivio V.Pastore

PMEIN004
PMEIN004

Ghevio - panorama - anno 1912 - Archivio V.Pastore

PMEIN005
PMEIN005

Silvera di Ghevio - anno 1939 - Archivio V.Pastore

PMEIN006
PMEIN006

Ghevio di Meina - panorama - anno 1923 - Archivio V.Pastore

PMEIN007
PMEIN007

Ghevio panorama - anno 1936 - Archivio V.Pastore

PMEIN008
PMEIN008

Ghevio di Meina - panorama - Archivio V.Pastore

PMEIN009
PMEIN009

Ghevio di Meina - panorama - Archivio V.Pastore

PMEIN010
PMEIN010

Silvera di Meina - anno 1930 - Archivio V.Pastore